ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง

วิธีการคำนวณค่าขนส่ง แบ่งการชำระเป็น 2 รอบ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon             01 300x300

การชำระเงินรอบแรก

เฉพาะค่าสินค้า

+

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon             01 300x300

การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

=

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด​

บริการสั่งซื้อสินค้ากับ Alibabaeasy

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon2 01 300x300

ค้นหาสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon3 01 01 300x300

สั่งซื้อสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

เติมเงินชำระค่าสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon1 01 300x300

ลงทะเบียน

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon2 01 300x300

ค้นหาสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicon3 01 01 300x300

สั่งซื้อสินค้า

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง alibabaicong       01 300x300

เติมเงินชำระค่าสินค้า

ขนส่งทางรถ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba             01 768x716
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba         01 768x716

ขนส่งทางเรือ

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba                01 768x716
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง        alibaba            01 768x716

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 
2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง 
นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ค่าบริการบิลละ 
10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 
3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง

มอก
คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย
ทิชชู่เปียกตุ๊กตาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง อีกทั้งเป็นสินค้าที่กรมศุลกากรมักจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง rate price alibabaeasy 72dpi 01 e1502954032417

ตามเกณฑ์ Logistics สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่งทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่าเป็นหลัก

ตัวอย่าง
สินค้า A หนัก 2 กิโลกรัม มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากน้ำหนัก
ราคาค่าขนส่ง = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราขนส่ง 
เท่ากับ 2 x 69 = 138 บาท

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร
ขั้นที่ 1 คำนวณหาปริมาตรของสินค้าจากขนาดของสินค้าก่อน (กว้าง xยาว x สูง ) / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า (50 x 30 x 30 ) / 1,000,000 = 0.045 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นที่ 2 คำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรราคาค่าขนส่ง คือ ปริมาตรสินค้า x อัตราค่าขนส่ง = 0.045 x 6400 = 288บาท

*สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทย คือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท
ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท
ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท
ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท
ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท
ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท
ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท
ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท
ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

อัตราค่าขนส่ง ระดับสมาชิก ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping                03

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                3

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง               alibabaeasy kerry 768x1030
 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 80 ซม. + 60 ซม. + 30 ซม. = 170 เซนติเมตร
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 02 min 1200x707 1024x603 768x452

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**

ค่าขนส่งกับการสั่งสินค้าจากจีน

ค่าขนส่งกับการสั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จากประเทศจีน ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง RV 24 min 1200x329 1024x281

งวดที่ 1

เฉพาะค่าสินค้า

+

งวดที่ 2

ค่าขนส่งในจีน+จีน-ไทย+ค่าขนส่งในไทย

=

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง                                          768x772

คำนวณค่าขนส่ง จากจีนมาไทย

* ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล
หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

* ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิลหากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาทค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย, ทิชชู่เปียก, ตุ๊กตา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ
ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง
มีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้มและทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท **

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง 
นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 
10 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 
3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง

มอก
คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา
เช่น หมวกนิรภัย
ทิชชู่เปียกตุ๊กตาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแพงกว่าสินค้าทั่วไป?
การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่งมีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท **

ระดับสมาชิกการใช้บริการ Alibabaeasy

ระดับ CLASSIC ยอดสะสมน้อยกว่า 20,000 บาท

ระดับ BRONZE ยอดสะสมมากกว่า 20,000 บาท

ระดับ SILVER ยอดสะสมมากกว่า 100,000 บาท

ระดับ DIAMOND ยอดสะสมมากกว่า 500,000บาท

ระดับ STAR ยอดสะสมมากกว่า 2,000,000 บาท

บริการค่าขนส่งการสั่งสินค้าจากจีนระดับสมาชิก

ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง rate price alibabaeasy 72dpi 01 e1502954032417

หมายเหตุ
ตามเกณฑ์ Logistic สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่ง
ทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด
มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่า
เป็นหลัก

ตัวอย่าง
สินค้า A หนัก 2 กิโลกรัม
มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. 
เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากน้ำหนัก
ราคาค่าขนส่ง = น้ำหนักสินค้าจริง x อัตราขนส่ง 
= 2 x 69 = 138 บาท
ดังนั้น ค่าขนส่งหากคิดจากน้ำหนักเท่ากับ 138 บาท

คำนวณหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร
ขั้นที่ 1 คำนวณหาปริมาตรของสินค้า
จากขนาดของสินค้าก่อน
(กว้าง xยาว x สูง ) / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า
(50 x 30 x 30 ) / 1,000,000 = 0.045 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นที่ 2 คำนวณค่าขนส่งจากปริมาตรราคาค่าขนส่ง 
= ปริมาตรสินค้า x อัตราค่าขนส่ง 
= 0.045 x 6400 = 288บาท
ค่าขนส่งหากคิดจากปริมาตรเท่ากับ 288 บาท

ดังนั้น :: สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทย
คือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

ยิ่งสั่งเยอะ ยิ่งคุ้ม

อัตราค่าขนส่ง ระดับสมาชิก ชิปปิ้งจีน ค่าขนส่ง exchange rate image