ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 อุตสาหกรรมธุรกิจต้องรอด !             Covid 19                     Alibabaeasy 1024x536

ชิปปิ้ง ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 อุตสาหกรรมธุรกิจต้องรอด !

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ได้รับกันอย่างถ้วนหน้าจากไวรัสโคโรนา อาจส่งผลให้มีการหยุดชะงักและสูญเสียรายได้ในธุรกิจบางประเภท แล้วผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องรับมือกับ Covid-19 อย่างไร เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตอันตรายในช่วงนี้ไปได้อย่างสวยงาม