Line: @alibabaeasy|Tel: 02-026-3114
Price สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า 2019-05-24T03:38:15+07:00

สั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า
สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

  หมายเหตุ  *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น

สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า

หากค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิลหากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
   ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

 •  ค่าบริการบิลละ 10 บาท

 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา

เช่น หมวกนิรภัย, ทิชชู่เปียก, ตุ๊กตา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแแพงกว่าสินค้าทั่วไป?

 • การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ

 • ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง

 • มีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท (Alibabaeasy อ่านสินค้าที่ต้องห้านนำเข้าเพิ่มเติม)

หมายเหตุ     

ตามเกณฑ์ Logistic สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่งทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่าเป็นหลัก

ตัวอย่าง 

สินค้าA หนัก 2 กิโลกรัม  มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวนหาราคาค่าขนส่งจากนำหนัก

ราคาค่าขนส่ง =    น้ำหนักสินค้าจริง ×  อัตราขนส่ง

=    2  x  69

=   138  บาท

ค่าขนส่งทางคิดจากน้ำหนักเท่ากับ   138   บาท

คำนวนหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร

ขั้นที่ 1 คำนวนหาปริมาตรของสินค้าจากขนาดของสินค้าก่อนค่ะ

(กว้าง  ×  ยาว × สูง ) ÷ 1,000,000  =  ปริมาตรสินค้า

(50  ×  30 × 30 ) ÷ 1,000,000  =   0.045  ลูกบากศ์เมตร

ขั้นที่ 2 คำนวนค่าขนส่งจากปริมาตร

          ราคาค่าขนส่ง =  ปริมาตรสินค้า  × อัตราค่าขนส่ง

=  0.045  ×  6400

=  288   บาท

ค่าขนส่งทางคิดจากปริมาตรเท่ากับ  288   บาท

ดังนั้น ::  สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทยคือ 288 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

3.  ค่าจัดส่งในประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1 โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม
สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สินค้าจากเถาเป่า

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 45 ซ.ม.+ 45 ซ.ม.+ 30 ซ.ม. = 130 เซนติเมตร
 3. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

   **หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**

ยิ่งสั่งมากยิ่งถูกลง

อัตราค่าขนส่ง ระดับสมาชิก

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน