Month: January 2020

Alibaba 7 ระบบการชำระเงินออนไลน์ยอดนิยมในจีน

มีการสำรวจพบว่าหนุ่มสาวชาวจีน คือกลุ่มที่นิยมใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนการใช้เงินสด อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางออนไลน์ก็มีการยกระดับมากขึ้น จากที่แต่เดิมเป็นการสแกนด้วย QR Code ปัจจุบันได้นำระบบสแกนใบหน้าเข้ามาใช้ในบางบริการแล้วด้วย โดยใช้งานผ่านทางระบบชำระเงินออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม