may

Alibaba จับตา 12.12 ปีนี้ จะทุบสถิติช็อปปิ้งออนไลน์ของปีก่อนหรือไม่?

Alibaba จับตา 12.12 ปีนี้ จะทุบสถิติช็อปปิ้งออนไลน์ของปีก่อนหรือไม่? เมื่อปี2018 ช่วง12.12 ถือว่ามียอดช็อปปิ้งสูงสุด ทำลายสถิติช่วง11.11 ชนะขาดลอย แล้วปีนี้ล่ะ?

Alibaba ทำลายสถิติในวันคนโสด (11.11) ด้วยยอดขายมากกว่า 38 ดอลลาร์สหรัฐ

Alibaba ทำลายสถิติในวันคนโสด (11.11) ด้วยยอดขายมากกว่า 38 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทุบสถิติมากกว่าครั้งก่อนๆ แม้ว่าจะเผชิญกับเศรษฐกิจที่ต่ำ แต่ยอดช็อปปิ้งกลับถล่มถลาย