Line: @alibabaeasy|Tel: 02-026-3114
Price สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เถาเป่า 2018-01-11T10:42:44+07:00

สั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีน
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

  หมายเหตุ  *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น

หากค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิลหากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท

 • ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
   ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้

 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค และคุณภาพสมราคา

เช่น หมวกนิรภัย, ทิชชู่เปียก, ตุ๊กตา, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำไมสินค้ามอก.ถึงมีค่าขนส่งแแพงกว่าสินค้าทั่วไป?

 • การดำเนินการมีหลายขั้นตอนกว่าสินค้าชนิดอื่นๆ

 • ทีมงานต้องมีการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนดำเนินการขนส่ง

 • มีโอกาสที่กรมศุลกากรจะตรวจเข้ม และทำให้การขนส่งล่าช้า

** Alibabaeasy ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท สั่งสินค้าจากจีน

หมายเหตุ     

ตามเกณฑ์ Logistic สากล เมื่อนำราคาค่าขนส่งทั้ง 2 หน่วย มาเทียบกันแล้วราคาค่าขนส่งในหน่วยใด มีค่าน้อยกว่าจะถูกตัดไปใช้หน่วยที่มีค่ามากกว่าเป็นหลัก

ตัวอย่าง 

สินค้าA หนัก 2 กิโลกรัม  มีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นสินค้าทั่วไป และขนส่งทางเรือ

คำนวนหาราคาค่าขนส่งจากนำหนัก

ราคาค่าขนส่ง =    น้ำหนักสินค้าจริง ×  อัตราขนส่ง

=    2  x  69

=   138  บาท

ค่าขนส่งทางคิดจากน้ำหนักเท่ากับ   138   บาท

คำนวนหาราคาค่าขนส่งจากปริมาตร

ขั้นที่ 1 คำนวนหาปริมาตรของสินค้าจากขนาดของสินค้าก่อนค่ะ

(กว้าง  ×  ยาว × สูง ) ÷ 1,000,000  =  ปริมาตรสินค้า

(50  ×  30 × 30 ) ÷ 1,000,000  =   0.045  ลูกบากศ์เมตร

ขั้นที่ 2 คำนวนค่าขนส่งจากปริมาตร

          ราคาค่าขนส่ง =  ปริมาตรสินค้า  × อัตราค่าขนส่ง

=  0.045  ×  5900

=  265.50   บาท

ค่าขนส่งทางคิดจากน้ำหนักเท่ากับ   265.50   บาท

ดังนั้น ::  สินค้า A จะมีค่าขนส่งจากจีนมาไทยคือ 265.50 บาท ตามค่าขนส่งหน่วยปริมาตร

3.  ค่าจัดส่งในประเทศไทย

จ่ายตามจริงจากร้านค้ามาโกดัง alibabaeasy

  หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งโดยรถบริษัท ราคาเหมาเที่ยวละ 599 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพ) เหมาะสำหรับการขนส่งในปริมาณมาก)
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)  
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
   โทรศัพท์ 062-7096293
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
   โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
  • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
   โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

        หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเอกชนในจังหวัดนั้นๆ (บริษัทเอกชนจะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวขนาด 2 เมตร
 3. สินค้าที่มีความสูงเกิน 1.7 เมตร
 4. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.

ยิ่งสั่งมากยิ่งถูกลง

หมายเหตุ**ปรับล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

สั่งสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน