Uncategorized

สินค้าจากจีน BIN_web สินค้าจากจีน สินค้าจากจีน ถังขยะอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัส เลี่ยงติดไวรัส! BIN web 1024x536

สินค้าจากจีน ถังขยะอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัส เลี่ยงติดไวรัส!

ลด เลี่ยง เสี่ยงสัมผัส! เชื้อโรคและไวรัสที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น กับ ‘ถังขยะอัจฉริยะระบบเซ็นเซอร์’ ตรวจจับไวอย่างแม่นยำเมื่อเข้าใกล้ระยะที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ ฝาถังขยะจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ดีไซน์เรียบง่าย ทันสมัย วางมุมห้องตรงไหนก็สวยและพรีเมี่ยม